Tìm kiếm

ChungHo Việt Nam

Nghĩ về con người - Nghĩ về môi trường - Nghĩ về tương lai

Tìm thấy 16 kết quả.


Bộ lọc đầu nguồn

FLUUX 2

Giá bán: 7.000.000đ

Giá thuê:


Thiết bị lọc nước nhà hàng

FX-21S

Giá bán: 7.000.000đ

Giá thuê: 7.000.000đ


Máy lọc nước ChungHo

ESPRE CAFFE

Giá bán: 44.500.000đ

Giá thuê: 1.500.000đ


Máy lọc nước khử trùng

SANITA (TITAN)

Giá bán: 29.900.000đ

Giá thuê: 950.000đ


Máy lọc nước ChungHo

Wine Cellar

Giá bán: 34.500.000đ

Giá thuê:


Máy lọc nước ChungHo

100 UF

Giá bán: 5.900.000đ

Giá thuê: 400.000đ


Máy lọc nước ChungHo

U1 - 4 bước lọc UF

Giá bán: 5.500.000đ

Giá thuê:


Máy lọc nước ChungHo

Iguassu Tiny 300

Giá bán: 15.500.000đ

Giá thuê: 600.000đ


Máy lọc nước ChungHo

CU5-RO Classic

Giá bán: 4.950.000đ

Giá thuê:


Máy lọc nước ChungHo

New Whi Caffe 700

Giá bán: 42.500.000đ

Giá thuê: 1.400.000đ


Máy lọc nước ChungHo

M9 Undersink

Giá bán: 8.500.000đ

Giá thuê: 450.000đ


Máy lọc nước ChungHo

IGUASSU DIGITAL

Giá bán: 23.500.000đ

Giá thuê: 1.200.000đ


Máy lọc nước ChungHo

Iguassu 500 Plus

Giá bán: 24.500.000đ

Giá thuê: 1.100.000đ


Máy lọc nước Chungho

NEW 700 ICE

Giá bán: 37.500.000đ

Giá thuê: 1.350.000đ


Máy lọc nước ChungHo

Iguassu Tiny 500 UV

Giá bán: 19.500.000đ

Giá thuê: 750.000đ


Máy lọc nước ChungHo

Iguassu Ambient S

Giá bán: 6.500.000đ

Giá thuê: 400.000đ

Liên kết mạng xã hội: