Tìm kiếm

ChungHo Việt Nam

Nghĩ về con người - Nghĩ về môi trường - Nghĩ về tương lai

Tìm thấy 6 kết quả.


Bộ lọc đầu nguồn

FLUUX 3

Giá bán: 10.600.000đ

Giá thuê:

New
Trắng

Máy lọc nước ChungHo

M9 Undersink

Giá bán: 8.500.000đ

Giá thuê: 450.000đ

New

Bộ lọc đầu nguồn

FLUUX 2

Giá bán: 7.000.000đ

Giá thuê:


Thiết bị lọc nước nhà hàng

FX-21S

Giá bán: 7.000.000đ

Giá thuê: 7.000.000đ

New
Trắng

Thiết bị lọc nước nhà hàng

FX-15S

Giá bán: 6.000.000đ

Giá thuê: 6.000.000đ

New

Máy lọc nước ChungHo

U1 - 4 bước lọc UF

Giá bán: 5.500.000đ

Giá thuê:

Liên kết mạng xã hội: